R I N G " E X Q U I S I T "

R O S É G O L D   5 8 5     ǀ     B R I L L A N T E N     

 

Größe                             52

Farbe                              rosé

Material                         Roségold 750

Oberfläche                   poliert

Brillanten                     58 Stck. / weiß / TW si / 0,33 ct

 

 

 

1.350,00 €

 • 7-10 Tage (innerhalb Deutschlands)1

A R M R E I F " B R I L L A N T "

R O S È G O L D   5 8 5     ǀ     B R I L L A N T E N

 

Breite                             6,4 cm

Höhe                              4,7 cm

Farbe                             rosé

Material                        Roségold 585

Oberfläche                  poliert

Brillanten                    53 Stck. / weiß / TW vsi si / 0,16 ct

 

 

 

1.250,00 €

 • 7-10 Tage (innerhalb Deutschlands)1

R I N G " G R A Z I L "

G E L B G O L D   7 5 0     ǀ     B R I L L A N T E N     

 

Größe                             56

Farbe                              gold

Material                         Gelbgold 750

Oberfläche                   poliert

Brillanten                     22 Stck. / weiß / TW si / 0,24 ct

 

 

 

2.000,00 €

 • 7-10 Tage (innerhalb Deutschlands)1

O H R S T E C K E R " I N F I N I T Y "

G E L B G O L D   7 5 0     ǀ     B R I L L A N T E N     

 

Farbe                              gold

Material                         Gelbgold 750

Oberfläche                   poliert

Brillanten                     46 Stck. / weiß / TW si / 0,13 ct

 

 

 

550,00 €

 • 7-10 Tage (innerhalb Deutschlands)1

R I N G " A P A R T "

W E I ß G O L D   7 5 0     ǀ     B R I L L A N T E N     

 

Größe                            56

Farbe                             grau

Material                        Weißgold 750

Oberfläche                  poliert

Brillanten                    42 Stck. / weiß / TW si / 0,08 ct

 

 

 

1.050,00 €

 • 7-10 Tage (innerhalb Deutschlands)1

R I N G " C I R C L E "

W E I ß G O L D   7 5 0     ǀ     B R I L L A N T E N     

 

Größe                            52 / 54

Farbe                             grau

Material                        Weißgold 750

Oberfläche                  poliert

Brillanten                    14 Stck. / weiß / TW vsi-si / 0,04 ct

 

 

 

650,00 €

 • 7-10 Tage (innerhalb Deutschlands)1

O H R M A N S C H E T T E " C I R C L E "

G E L B G O L D   7 5 0     ǀ     B R I L L A N T E N     

 

Farbe                              grau

Material                         Weißgold 750

Oberfläche                   poliert

Brillanten                     12 Stck. / weiß / TW si / 0,05 ct

 

 

 

600,00 €

 • 7-10 Tage (innerhalb Deutschlands)1

R I N G " A P A R T "

G E L B G O L D   7 5 0     ǀ     B R I L L A N T E N     

 

Größe                            54

Farbe                             gold

Material                        Gelbgold 750

Oberfläche                  poliert

Brillanten                    42 Stck. / weiß / TW si / 0,08 ct

 

 

1.200,00 €

 • 7-10 Tage (innerhalb Deutschlands)1

A R M R E I F " B R I L L A N T "

G E L B G O L D   5 8 5     ǀ     B R I L L A N T E N

 

Breite                            6,4  cm

Höhe                              4,7 cm

Farbe                             gold

Material                        Gelbgold 585

Oberfläche                  poliert

Brillanten                    53 Stck. / weiß / TW vsi si / 0,16 ct

 

 

 

1.250,00 €

 • 7-10 Tage (innerhalb Deutschlands)1

R I N G " E L E G A N Z "

W E I ß G O L D   7 5 0     ǀ     B R I L L A N T E N     

 

Größe                            54

Farbe                             grau

Material                        Weißgold 750

Oberfläche                  poliert

Brillanten                    13 Stck. / weiß / TW si / 0,05 ct

Baguettes                    5 Stck. / weiß / TW si / 0,10 ct

 

 

 

1.050,00 €

 • 7-10 Tage (innerhalb Deutschlands)1

O H R H Ä N G E R " U N I Q U E "

W E I ß G O L D   7 5 0     ǀ     B R I L L A N T E N     

 

Farbe                              grau

Material                         Weißgold 750

Oberfläche                   poliert

Brillanten                     40 Stck. / weiß / TW si / 0,33 ct

 

 

 

1.400,00 €

 • 7-10 Tage (innerhalb Deutschlands)1

R I N G " M E M O I R E "

W E I ß G O L D   7 5 0     ǀ     B R I L L A N T E N

 

Größe                            55

Farbe                             grau

Material                        Weißgold 750

Oberfläche                  poliert

Brillanten                    18 Stck. / weiß / W si / 0,24 ct

 

 

 

1.100,00 €

 • 7-10 Tage (innerhalb Deutschlands)1

R I N G " M E M O I R E "

R O S É G O L D   7 5 0     ǀ     B R I L L A N T E N

 

Größe                            55

Farbe                             rosé

Material                        Roségold 750

Oberfläche                  poliert

Brillanten                    18 Stck. / weiß / W si / 0,24 ct

 

 

 

1.100,00 €

 • 7-10 Tage (innerhalb Deutschlands)1

C R E O L E N " B R I L L A N T "

W E I ß G O L D   5 8 5     ǀ     B R I L L A N T E N

 

Farbe                             grau

Material                        Weißgold 585

Oberfläche                  poliert

Brillanten                    20 Stck. / weiß / TW si / 0,10 ct

 

 

 

525,00 €

 • 10-14 Tage (innerhalb Deutschlands)1

C R E O L E N " B R I L L A N T "

R O S É G O L D   5 8 5     ǀ     B R I L L A N T E N

 

Farbe                             rosé

Material                        Roségold 585

Oberfläche                  poliert

Brillanten                    20 Stck. / weiß / TW si / 0,10 ct

 

 

 

525,00 €

 • 7-10 Tage (innerhalb Deutschlands)1

A R M B A N D " S O L I T A I R E "

W E I ß G O L D   5 8 5     ǀ     B R I L L A N T

 

Länge                            17,5  cm

Farbe                             grau

Material                        Weißgold 585

Oberfläche                  poliert

Brillanten                    weiß / TW si / 0,03 ct

 

 

 

245,00 €

 • 7-10 Tage (innerhalb Deutschlands)1

A R M B A N D " S O L I T A I R E "

G E L B G O L D   5 8 5     ǀ     B R I L L A N T

 

Länge                            17,5  cm

Farbe                             gold

Material                        Gelbgold 585

Oberfläche                  poliert

Brillanten                    weiß / TW si / 0,03 ct

 

 

 

245,00 €

 • 7-10 Tage (innerhalb Deutschlands)1

I N S P I R A T I O N   F Ü R   S I E !

 A B O N N I E R E N   S I E   U N S E R E   A K T U E L L E N   N E W S   U N D   E X K L U S I V E   A N G E B O T E !


ZAHLUNGSARTEN


F O L G E   U N S